<cite id="vbvfr"><legend id="vbvfr"></legend></cite>
 • ?
  A+無障礙網站

  所有公告   >   學術活動公告


  中正E報第437期

  中正E報第437期

  中正E報ETV https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7BSmmBDWIdc

  ●影音新聞

  校園
  1. 浪犬眼中的綠洲(https://reurl.cc/zGLx7) ★★★

  人文
  1. 大林福佬客 找尋血脈的記憶(https://reurl.cc/Y5bMO)
  2. 六腳學堂 創作農作物藝術(https://reurl.cc/2Aexm)

  運休
  1. 瘋狂泡泡 大小朋友的遊樂天地(https://reurl.cc/Lxgva) ★★★

  ●影音專題

  校園
  1. 學生時期創業甘苦談(https://reurl.cc/GqvWZ)
  2. 真愛趁現在?(https://reurl.cc/j42xq)

  政社
  1. 青年參選 屬於這世代的聲音(https://reurl.cc/2AeXX)
  2. 重返職場 當個女強人(https://reurl.cc/WYgpx)

  人文
  1. FINGER TUTTING 舞動在手(https://reurl.cc/mb2eV) ★★★

  運休
  1. TANAYIKU(https://reurl.cc/WYge7)

  ●文字新聞

  校園
  1. 中正兩大資訊平臺 管理員甘苦談(https://reurl.cc/Mmgr3)
  2. 畢業典禮卡端午 學生參加意願(https://reurl.cc/7ANOQ) ★★★

  政社
  1. 二手市集 廢物變寶物的魔法(https://reurl.cc/Mmgnm) ★★★

  運休
  1. 2020年正興城灣盃在中正(https://reurl.cc/kb24G) ★★★

  相關連結   /   https://enews.ccu.edu.tw/
  發佈日期   /   2019-06-14 09:18:09
  發佈單位   /   數位媒體製作研究中心
  觀看次數   /   1120


  intent intent

  开车福利